(Buttim) E Blok No : 1290 Kat :1
Osmangazi/Bursa
Pazartesi- Cuma 8.30 - 18.30
Çalışma Saatleri

Raporlar & Analizler

AnalizlerSistem açık veritabanı ve OLAP teknolojisi ile geliştirilmiş analiz ekranları sunar. Bu modülün içerisinde sistem veritabanı için hazırlanmış, kullanıcılar tarafından özelleştirilebilen, dinamik ve grafik destekli analiz ekranları yer almaktadır.  Bu analiz kiti, ekipmanları, ekipmanla ilişkili maliyetleri, ekipman tarihçelerini ve arızalarını takip eder.
Bakım maliyetlerinin toplanması için ekipman hiyerarşileri oluşturulmasını sağlar.

PBT Pro ; doğru bilgi toplama, analiz ve problem çözümünde üretim ve bakım eşdeğer ortaklığını sağlamaya çalışmaktadır. İşletme içerisinde uygulanan tüm bakımlar standartlaştırılıp arşivlenerek elde edilen sonuçların tüm çalışanlar tarafından bilinmesi ve uygulanması sağlanır. Bu toplam kalite yönetiminin bir uygulamasıdır.

 • Makine ve Ekipman Analizleri
 • Periyodik Bakım Analizleri
 • Duruş Analizleri
 • Arıza Analizleri
 • Maliyet Analizleri
 • Personel Çalışma Analizleri
 • Stok Envanter Analizleri
 • Malzeme İhtiyaç Analizleri
 • Bakım Maliyet ve Bütçe Analizleri

 

PBT Pro Makine ve Ekipman Analizleri

 • Tüm makine ve ekipmanlarda meydana gelen bakımların ve arızaların katalogları oluşturulur,
 • Bakım ve onarım faaliyetleri üzerinde oluşan masraflar net olarak izlenebilir,
 • Malzeme ve yedek parça bazında kullanılan malzemelerin kontrolü ve yönetimi sağlanır,
 • Bakım ve arıza faaliyetinde çalışan atölye veya teknik personelin kontrol ve denetimi sağlıklı bir şekilde yapılabilir,
 • Makine ve ekipmanların duruş bilgileri analiz edilebilir,
 • Son derece detaylı ve görsel grafiklerle makine veya ekipman üzerinde yorum ve analizler yapılabilir.

 

PBT Pro Arıza Analizleri

En sık arızalanan ekipmanlar ve arızası en uzun süren çalışmalar hakkında bakım departmanına karar destek bilgisi sağlar.

PBT Pro Maliyet Analizleri

Maliyet AnalizBakım ve arıza maliyetleri, PBT Pro’ da temel olarak malzeme maliyetlerini, işçilik maliyetlerini, duruş maliyetlerini ve genel gider maliyetlerini (enerji giderleri, dış servis giderleri, bina, yol, ısıtma, havalandırma vs.) kapsar.

Arıza maliyetleri, genellikle bakım faaliyetleri artarken azalma gösterir.

Bakım yöneticisinin görevi, bu ilk iki maliyet bileşenini dengeleyen bakım karışımını geliştirmek ve böylece bakım programının toplam maliyetini minimize etmektir.

Maliyet analizleri kontrol sisteminin yararlarını şöyle özetleyebiliriz:

 • Bakım hizmeti yapılan bölümler arasında, onarım maliyetlerinin eşit olarak dağıtılmasını sağlamak,
 • Bakım bölümünün iyi yönetilmesi için gerekli olan bilgilerin kaynağı olmak,
 • Ücretlerin ve maaşların adil olarak tevziini sağlamak,
 • Kuruluşun, finansman durumunu rapor edip belgelemek için, muhasebe bölümüne bilgi kaynağı olmak.
 • Bakım ve arıza kaynaklı tüm maliyet istatistikleri saklanarak geçmişe yönelik analizler yapmak mümkündür.

 

PBT Pro Duruş Analizleri

Üretim ve hizmet programlarının uygun bir şekilde yürütülebilmesi, temel üretim unsurlarını oluşturan makine ve tesislerin aksamadan planlandığı şekilde çalışmasına bağlıdır. Makine ve ekipmanların periyodik bakımlarının zamanında ve düzenli bir şekilde yapılması makine duruşlarını minimum seviyeye indirirken, üretim ve hizmet kalitesinde artmasını sağlar. Bu sebeple duruş nedenleri ve zamanlarının sürekli izlenebilmesi bir işletme için büyük önem taşır.

PBT Pro makinelerinizin duruş kayıtlarını sürekli izler, duruşların ne zaman, hangi sebepten dolayı gerçekleştiği detaylı olarak bilinir. Duruş sebeplerinin analizi sayesinde hangi iyileştirmelerin en çok faydayı sağlayacağı kolayca görülebilir, işletmenizi bir adım ileriye götürmek için önce neyi yapmanız gerektiğine hızla karar verebilirsiniz.

Translate »