(Buttim) E Blok No : 1290 Kat :1
Osmangazi/Bursa
Pazartesi- Cuma 8.30 - 18.30
Çalışma Saatleri

Bakım Yönetim Sistemi Temel Performans Göstergeleri (KPI'lar)

Bakım Yönetim Sistemi Temel Performans Göstergeleri (KPI’lar)

 • Posted by: Pbt Pro
 • Category: Bakım ve Onarım Yazılımı, CMMS, Genel, Haberler, Makaleler, Mobil bakım, Pbt Pro

Temel performans göstergeleri (KPI’ lar), bir kurumun başarısı için önemli olan faktörleri değerlendirmek için kullanılan çalışma ölçümleridir. Yüksek kaliteli kıyaslama, bir şirketin tarihsel performans ve şirket hedeflerinde dünya standartlarındaki metriklere göre nerede olduğunun daha iyi anlaşılmasını sağlar. Bakım uzmanları için, modern Bilgisayarlı Bakım Yönetim Yazılımı (CMMS)  çözümü dahilinde KPI’ların oluşturulması, karşılaştırılması ve izlenmesi kurumsal iş hedeflerinin neresinde olunduğunun anlaşılması anlamına gelebilir.

Bakım İhtiyaçlarını Belirleyin ve ‘Sonuç Değerleri Ölçün’

Birkaç farklı bakım anahtarı performans göstergesi kategorisi vardır. Gelecekteki olaylara işaret eden öncü göstergeler PM Uyumluluğu veya Tahmini ve Gerçek Performans gibi metrikleri içerir. Gecikmeli göstergeler ise olayları takip eder ve Arızalar Arasındaki Ortalama Süre (MTBF) ve Ortalama Onarım Süresi (MTTR) gibi bakım metriklerini içerir. En kapsamlı CMMS KPI izleme, hem önde gelen hem de gecikmeli göstergelerin bir karışımını içerir.

Bakım KPI’ larını takip ederek ve bu verileri anlamlı raporlara ve gösterge tablolarına dönüştürerek, kuruluşlar nicel (bir kuruluşun hedeflere kıyasla performansı) ve nitel (şu anda “dünya standartlarında bakım” kategorisinde performans gösteren diğerlerinin en iyi uygulamaları) öngörüler elde edebilirler.

Bu verileri izlemek, iyileştirme için fırsatları yakalamanızı sağlar ve Bakım Yönetimi Programınızın en iyi uygulamaları ne kadar iyi desteklediğini gösterir.

“İş hedeflerinizi belirleyin ve önceliklendirin” örneğin:

 • Maliyetleri Düşürme
 • Arızaların Azaltılması
 • Duruş Sürelerini Azaltma
 • İş Tanımının Artırılması
 • Artan İş Planlaması
 • Daha Etkili Çalışma Planlaması
 • Daha Etkili İş Yürütme

Kıyaslama ve İzleme için Önemli KPI Metriklerine Örnekler

Birçok PBT PRO Bakım Yönetimi Yazılımı müşterisi, aşağıdaki bakım KPI’ larını oluşturdu, karşılaştırdı ve izledi. Ayrıca aşağıdaki alanlarda gözle görülür gelişmeler yaşadı:

 • Bakım İş Listesi
 • Ortalama Onarım Süresi (MTTR)
 • Arızalar Arası Ortalama Süre (MTBF)
 • Genel Ekipman Verimliliği (OEE)
 • PM Uygunluğu
 • Planlanan Bakım Yüzdesi

Bakım İş Listesi

Bakım iş listesi, ekipmanların daha fazla bozulmasını önlemek için yapılması gereken bir bakım işi birikimidir. İşler ne kadar uzun süre tamamlanmazsa, daha ciddi ve maliyetli arıza riski de o kadar büyük olur.

Amaç, normal operasyonlar sırasında ve acil durumlarda birikmiş işleri kontrol etmektir. İşletmeler bu KPI metriğini takip etmeyi ihmal ettiklerinde karşılaşabilecekleri konular; personel birikimi, yetersiz müdahale ve iş önceliği eksikliği ile sonuçlanabilecek birikmiş işler olabilir.

Ortalama Onarım Süresi (MTTR)

Ortalama Onarım Süresi, onarılabilir ekipmanların bakımının temel ölçüsüdür. Bir ekipmanın ne kadar süre üretimden çıktığını veya arızalı bir bileşeni veya cihazı onarmak için gereken ortalama süreyi temsil eder.

MTTR Hesaplaması = Duruş Süreleri Toplamı ÷ Duruş Süreleri Sayısı

MTTR, bir kuruluşun alt satırında önemli bir etkiye sahip olabilir ve kaçırılan siparişler ve eksik iş hedefleri anlamına gelebilir. Kurumlar bu veriyi izleyerek gerekli personel, envanter yönetimi ve onarım hakkında daha iyi bir yaklaşım elde edebilirler. Ayrıca bir işletmenin onarım ve ekipman sorunlarına ne kadar iyi tepki verdiğini anlamak için bir yöntemdir.

 

Arızalar Arası Ortalama Süre (MTBF)

Arızalar Arası Ortalama Süre, çalışma sırasında bir sistemin arızaları arasında geçen süredir. Kritik ekipman parçaları için MTBF, bir varlığın performansını fark etmenin önemli bir yoludur.

MTBF = Toplam (Kapalı Kalma Süresinin Başlangıcı – Çalışma Zamanının Başlangıcı)
Toplam Hata Sayısı

MTBF, bir varlığın güvenilirliğini ölçmenin ve gelecekteki performansı tahmin etmenin önemli bir yoludur. Bu KPI’ yı ve ilişkili metrikleri (kesinti, çalışma süresi ve hata sayısı) izleyerek önleyici bakım programları optimize edilebilir. Kuruluşlar, denetim hızı gibi önleyici bakım görevlerini belirlemek için MTBF’ den yararlanabilir veya yağlama, gresleme ve kalibrasyon gibi önleyici eylemler uygulayabilirler. Bu, beklenmedik arızaları önlemeye ve bir ekipman üzerinde gereksiz bakım yapma riskini azaltmaya yardımcı olur.

 

Genel Ekipman Verimliliği (OEE)

Genel Ekipman Verimliliği, bir ekipmanın ne kadar verimli kullanıldığını değerlendirir. OEE hesaplaması üç OEE Faktörünü temel alır:

 • Kullanılabilirlik = Çalışma Süresi / Planlanan Üretim Süresi
 • Performans = (İdeal Çevrim Süresi × Toplam Sayım) / Çalışma Süresi
 • Kalite = İyi Sayım / Toplam Sayım

Belirli bir ekipmanda toplam OEE’yi keşfetmek için:

OEE Hesaplaması = Kullanılabilirlik x Performans x Kalite

OEE, ekipmanın kullanılabilirliği, performansı ve kalitesi gibi kritik faktörlere dayanarak bakım süreçlerinizin ne kadar verimli çalıştığına dair bilinçli ve veri odaklı bir resim sunar. Ve bir Bakım Yönetimi yazılımı ile zaman içindeki gelişmeleri izlemek kolaydır.

 

Koruyucu Bakım (PM) Uyumluluğu

Önleyici Bakım, makinelerin başarısız olma olasılığını azaltmak için kullanıma dayalı olarak önceden belirlenmiş bir programda bir ekipman parçası üzerinde gerçekleştirilen çalışmadır. Önleyici bakım, ekipman hala çalışır durumdayken gerçekleştirilir, böylece beklenmedik bir şekilde bozulması önlenir. PM Uygunluğu, önceden belirlenen bir sürede tamamlanan planlanmış önleyici iş emirlerinin yüzdesidir.

PM Uyumluluğu için en iyi kural %10 kuralıdır. Bu, PM görevlerinin planlanan bakım aralığının % 10′ u içinde tamamlanması gerektiği anlamına gelir. Aylık PM’ ler (30 günde bir) teslim tarihinden itibaren 3 gün içinde tamamlanmalıdır. Planlanmamış arızalarla birlikte bu ölçümler, işletmelere bir PM programının etkili olup olmadığını konusunda bir bakış açısı kazandırabilir. Kuruluşlar ayrıca bu etkinliğin verilere dayalı kanıtını sunmak veya bakım programınızı etkileyen sorunlara ilişkin bir hesap verebilirlik ve görüş alanı oluşturmak için uyumluluk temelinde raporlar oluşturabilir.

 

Planlanan Bakım Yüzdesi

Planlanan Bakım Yüzdesi, planlanan bakım faaliyetlerinin planlanmamış olanlara göre harcanan bakım saatlerinin yüzdesidir. Bu yüzde, planlanan bakım çalışma saatlerini belirli bir zaman diliminde toplam bakım saatlerine bölerek bulunabilir.

Birinci sınıf bakım, bakımın %90’ının planlanması gerektiğini söyler. Planlanan%80 ila %20 planlanmamış oranın,% 55 veya daha düşük tipik ortalamaya kıyasla hala yararlı olduğu düşünülmektedir. Planlanan Bakım Yüzdeleri etkili bir CMMS programı ile kolayca izlenebilir.

 

KPI Metrikleri ve PBT PRO CMMS

PBT PRO CMMS ile kuruluşlar, bir personelin üretkenliğinden tüm departman geneline, bakım bütçesinden genel ekipman performanslarına kadar çeşitli KPI’ ları belirleyebilirler.

Birçok PBT PRO kullanıcısı programı uyguladıktan sonra genel Ekipman Verimliliğinde %20 lere varan bir artış ve tutarlılık sağladı. İletişim ve üretkenlikte ise anlamlı bir fark yaratarak sistemin faydalarını gördü.

Bunların dışında pek çok firma bakım KPI’ larını izlemek ve kıyaslamak için PBT PRO’ nun çalışma yönetimi ve raporlama araçlarından faydalanıyor.

 

Author: Pbt Pro

Bir cevap yazın

Translate »