(Buttim) E Blok No : 1290 Kat :1
Osmangazi/Bursa
Pazartesi- Cuma 8.30 - 18.30
Çalışma Saatleri

Malzeme & Yedek Parça Yönetimi

PBT Pro - Orjin Yazılım > PROGRAM MODÜLLERİ > Malzeme & Yedek Parça Yönetimi

Yedek parçaDoğru zamanda ve yerde doğru malzeme bulundurulmasını temin edecek bir yedek parça ve sarf malzeme  stok yönetim sistemidir. Bu sistem; malzemelerin stok ve sipariş takibini yaparken, stok envanter analizleri, fiyat analizleri, malzeme kullanım yerleri ve şekilleri gibi pek çok konuda oldukça detaylı bilgileri barındırır. Bu sayede hangi yedek parçaların gerekli, hangilerinin gereksiz olduğunu, hangilerinin farklı departmanlar tarafından ortaklaşa kullanılabileceğini tespit ederek parça çeşidinin azaltırken, malzemelerin hangi tedarikçilerden en uygun ve en kaliteli şekilde temin edilebileceği ile ilgili detaylı analizler sunar.

Kodlanan malzemelerin minimum sipariş miktarları ve kritik stok miktarları belirlenebilir, malzeme giriş-çıkış ve iadeleri yapılır, dönemsel ve fiziksel sayımlar ile miktar kontrolü gerçekleştirilir. Azalan stoklar için bilgi sistemlerine otomatik olarak malzeme talebi oluşturulmasını sağlayan entegrasyon seçeneği sunar.

Stokların düzgün takibi ile tüm malzeme ihtiyaçlarının uygun biçimde karşılanması ve stok maliyetlerinin minimum seviyede tutulması konusunda kuruma destek olur.

 • Satın alma yönetimi ile entegre çalışır.
 • Proje bazlı, lokasyon bazlı, masraf merkezi bazlı bütçe yapılarının kurulmasını ve satın alma ve bakım giderlerinin bütçe bazlı izlenmesini sağlar.
 • Sarf malzemesi alımlarının bütçe bazlı yürütülmesini sağlar.
 • Tüm malzemeler barkodlanarak malzeme hareketleri bilgi girişlerinin daha hızlı ve daha sağlıklı yapılmasını sağlar.
 • Yedek parça stoklarını her cihaz için yedek parça ve malzeme bazında özelleştirir. Yedek parça ve malzeme stoklarını sipariş verme aşamasından başlayarak kontrol altına alır.
 • Stok seviye kontrolünü belirlenen kritik stok seviyesine bağlı olarak izler ve uyarır.
 • Planlı bakımlarda kullanılması planlanan stok malzemeleri için malzeme ihtiyaç raporları hazırlar.
 • Doğrudan ya da stok ve iş emirleri modüllerini kullanarak satınalma istekleri yaratılabilir.
 • Malzeme siparişi sırasında tedarikçi analizi yapılmasına olanak sağlar.
 • Satınalma sürecini hızlandırmak ve satınalma süreci maliyetlerini azaltmak için onaylı tedarikçiler tanımlar.
 • Stoklu ve stoksuz malzemeleri birden çok ambarlarda izler.
 • Raf ömrüne göre malzemelerin ömrünü takip eder, kullanılabilirliklerini düzenler ve gerekir ise yeniden siparişini sağlar.
 • Malzemelerin son maliyetlerini, ortalama maliyetlerini ve kullanıcının belirlediği standart maliyetlerini takip eder.
 • Risk yönetimiyle entegre olarak malzemelere öncelikler atar.
 • Malzeme tahminlerine ve malzeme kullanılabilirlik bilgisine ulaşımı sağlar.
 • Malzemeler için yapılmış rezervasyonları yönetir.
 • İstenen yedek parçanın kullanıldığı tüm demirbaşları listeler.
 • Malzeme ve yedek parçaların tüm hareketlerini takip edebilmek için, lokasyonların, ambarların ve tedarikçilerin ayrı tanımlanmasını sağlar.
 • Yedek parçalar, sarf malzemeler ve lokasyonlar için özellikleri belirler ve özelliğe bağlı arama yapılabilmesini sağlar.
 • Sınırsız malzeme sınıflandırma parametreleri oluşturulabilir.
 • Kritik seviye ve minimum sipariş miktarı kontrolü yapar.
 • Tedarik süresi takibi yaparak tedarikçi performanslarını izler

Forklift depo

Stok malzemeSistem, bakım faaliyetleri ile stok yönetimi ve satın alma işlemlerini entegre eder. İş esnasında kullanılan yedek parça ve sarf malzemeleri miktarları ve fiyatları demirbaşların geçmişi ile birlikte kaydedilir. Stok çıkışları yapılan işe göre otomatik stoklardan düşülür.

Malzemelerin teknik detaylı listeleri, kullanım ve güvenlik talimatlarını içeren kapsamlı stok yönetim fonksiyonları ile birden fazla depoda stok takibi yapılabilir.

Entegre sipariş ve satınalma modülü sayesinde satın alma talepleri, fiyat teklifleri ve satın alma emirlerinin yönetimi, tedarikçi bilgileri, işlemler ve stok hareketleri kayıt altına alınarak satın alma süreçlerinin izlenebilirliği ve etkin yönetimi sağlanır.

Sistem, stokların etkili kullanımı, yüksek bulunabilirlik seviyesi, stok seviyelerinin ve stok maliyetlerinin düşürülmesinde önemli rol oynar.

Translate »