(Buttim) E Blok No : 1290 Kat :1
Osmangazi/Bursa
Pazartesi- Cuma 8.30 - 18.30
Çalışma Saatleri

İş Emirleri Yönetimi

İş Emirleri

İş emirleri,  bakım organizasyonunu etkileyen tüm işlerin yönetiminde kullanılır. İş bildirimleri, hazırlık, planlama ve sonuç bildirimleri bu modül içinde yapılır. Tüm arıza ve bakım kayıtlarının sistemde takibi, işletmedeki makinelerin performanslarının da takibine olanak sağlar. Sistem ayrıca her bir iş emri için detaylı bir maliyet analizi hazırlar. Modülün etkili kullanımı ile bakım faaliyetlerinde verimlilik ve maliyetler üzerindeki kontrol artar aynı zamanda duruşların neden olduğu kayıplar hesaplanabilir.

 • İş planı, zaman planları, maliyetler, işçilik, malzeme, ekipman, arıza analizi ve ilişkili dokümanlar gibi çok yönlü ve detaylı bilgileri içerir.
 • Arıza bakımlarının ve planlı bakımların talimatlar doğrultusunda yapılması sağlanır.
 • Bakım ve arızalarda yapılacak iş tanımları ve kullanılacak malzemeler detaylı olarak iş emirlerinde listelenebilir.
 • Dışarıdan alınan servisler için sözleşme SLA koşullarına göre performans ölçümlemesi yapılabilir.
 • Talimatların her birine bağlı olarak teknik personelin işi nasıl yapması gerektiğine dair prosedürler tanımlanabilir. Talimatlar için gerekli dokümanlar elektronik ortamda saklanır.
 • İş emri hazırlama ekranı, iş planı, maliyetler, işçilik, arıza analizi ve ilişkili dokümanlar gibi detaylı bilgileri saklar ve takibini sağlar.
 • Gerçek zamanlı bütçelerin veya tahmini maliyetlerin, gerçek maliyetler veya geçmiş iş emirleri ile karşılaştırılmasını sağlar.
 • İş emirleri farklı durum kodları ile izlenebilir. Onaylı, Onay bekliyor, Tamamlandı, Kapandı gibi farklı iş emri durumları yetkiler ile farklı kullanıcılar tarafından atanabilir.
 • İş öncesinde durdurulması gereken iç/dış cihazlar ve ekipmanları belirler.
 • İş emirlerinin ileri bir tarihe planlaması yapılabilir.
 • İş emirleri mail olarak internet aracılığıyla istenilen noktaya gönderilebilir.
 • Ekipman duruşlarını ve müdahale sürelerini yönetir.
 • Malzemeler, işçilik, araçlar ve ilgili dokümanlarla birlikte önceden tanımlanan iş planları iş emrine otomatik atanabilir.
 • Her bir teknisyenin ya da atölyenin sadece elindeki iş ile ilgili bilgileri görmesini sağlayarak iş karışıklıklarını önler, takibi kolaylaştırır.
 • Her bir makinenin hem planlı bakımlar, hem de arıza bazlı duruşlarında kullanım dışı kalması kayıt altına alınarak, cihaz ve lokasyon bazlı çalışma performans raporları üretilir.
 • Dışarıdan servis alınması durumunda alınan servislerin garanti ve hizmet sözleşmesi bazında takibi sağlanır.
 • Planlı ve plansız bakımlarda personelin çalışma saatleri kayıt altına alınır.
 • Talimatlar için gerekli dokümanları elektronik ortamda saklar.

 

» İş Akışları ve Onay Mekanizmaları

» E-Mail Entegrasyonu

» SLA (Servis Seviye) Yönetimi

» Dış Servis ve Sözleşme Yönetimi

» Problem (Çözüm) Katalogları

» İş Gücü Yönetimi

» Layout Entegrasyonu

» Gelen Kutusu

Translate »