(Buttim) E Blok No : 1290 Kat :1
Osmangazi/Bursa
Pazartesi- Cuma 8.30 - 18.30
Çalışma Saatleri

Sistemin Hedefleri

İşletmelerde bulunan tüm makine, ekipman ve cihazların yönetim konsepti, sistemlerin kayıt altına alınarak sürekli kontrolü prensibine dayanmaktadır. Yeteri kadar sık yapılmayan kontroller makine ve ekipmanların sağlıklı çalışmalarını olumsuz biçimde etkilemektedir.

Tesislerde bulunan cihazların detaylı takibinin sağlanmasını amaçlayan “PBT PRO Kurumsal Varlık ve Bakım Yönetimi” , ile ilgili temel hedefler şöyle sıralanabilir ;

 • İşletmede bulunan tüm makine ve ekipmanın detaylı envanterini çıkarmak.
 • Makinelerin ve donanımın üretim için emre hazır sürelerini en yüksek düzeyde tutmak.
 • Ürün kalite düzeyini koruyacak veya arttıracak şekilde işletme olanaklarının kaliteli olmalarını sağlamak.
 • Makinelerin duruşunu en aza indirerek mümkün olan en yüksek düzeyde üretimi sağlamak.
 • Önceden hazırlanacak üretim programlarının gerçekleşmesini sağlamak.
 • Makine, ekipman ve tesislerin ekonomik ömrünü uzatmak.
 • Arıza hasarlarını en aza indirmek suretiyle onarım giderlerini azaltmak.
 • Planlı bakım yoluyla bakım ve arıza giderlerini azaltmak.
 • İşletmenin enerji tüketimini azaltmak.
 • Yedek parça stoklarını, stok maliyetlerini azaltmak, işgücü maliyetlerini kontrol altına almak.
 • Verimsizlikten dolayı personel giderlerini azaltmak.
 • İşletmenin tesis, makine, teçhizat ve binalarının faydalı ömrünü uzatmak.
 • Yıpranmayı ve eskimeyi en düşük düzeye indirerek işletmenin değerini korumak.
 • Bakım onarım faaliyetlerinin uzun dönemde en düşük maliyetle gerçekleşmesini sağlamak.
 • Acil durumlar için bulundurulan bütün cihazlar, yedek üniteler, kurtarma teçhizatı, yangın söndürme tesisatı vb donanımların çalışır durumda hazır bulunmasını sağlamak.
 • Ölçülebilir performans göstergelerine sahip olmak.
 • Makinelerle ilgili el kitabı, broşür, kullanım kılavuzu, prospektüs gibi dokümanları arşivlemek.
 • Cihazların ekonomik ömrünü tamamlamış olması ya da tamir masraflarındaki artış nedeniyle kullanımdan çıkartılmasına karar desteğini vermek.
 • Kaynakları, bütçeleri ve maliyetleri yönetmek.
Translate »