(Buttim) E Blok No : 1290 Kat :1
Osmangazi/Bursa
Pazartesi- Cuma 8.30 - 18.30
Çalışma Saatleri

Anahtar Performans Göstergeleri (KPI)

PBT Pro - Orjin Yazılım > PROGRAM ÖZELLİKLERİ > Anahtar Performans Göstergeleri (KPI)

Anahtar KPI

Anahtar Performans Göstergeleri, yöneticilere performans ölçümlerini kontrol panelinde grafiksel ortamda sunmaktadır. KPI’ lar belirli değişkenler çevresinde tanımlanan, yönetimin karar vermesine destek olacak verileri içeren sistemlerdir.

KPI’ lar ile kullanıcılar herhangi bir rapor çalıştırmadan, kendileri için önemli performans göstergelerini tanımlayıp, kontrollerini yapabilirler. KPI’ lar anlık demirbaş ve ekipman performansları hakkında bilgi verirler. Kullanıcılar, performans göstergelerine tanımlanacak olan bağlantılar ile göstergelere ait daha detaylı veriler içeren işlem ekranlarına doğrudan aktarılırlar.

  • Organizasyon içinde farklı roller için belirli KPI’ lar biçimlendirilerek veya tanımlanarak kritik performans verileri sağlanabilir.
  • Karşılaştırma veya kıyaslama amaçlı hedef KPI değerleri atanabilir.
  • KPI’ ın detay bölümündeki bağlantı ile doğrudan sistem içerisindeki bilgilere ulaşılabilir.
  • KPI sorgularına yeni satırlar eklenebilir ya da tekrar düzenlenebilir.

 

Cihaz Performansları :

Cihaz performansları ve sonuç güvenirliliği, sistemin düzenli bakımı ve kontrolleriyle mümkündür.  Projenin temel hedeflerinden biri cihazlarda yüksek kullanılabilirlik oranını sağlamaktır. Yüksek kullanılabilirlik, arızalar arasında geçen sürenin uzatılması ve çıkabilecek arızaların en kısa zamanda giderilmesi anlamına geldiğinden,  arızalar arası geçen ortalama süre (MTBF-Mean Time Between Failures), ortalama bakım onarım süresi (MTTR-Mean Time To Repair), Downtime (Duruş Süreleri) bilgilerinin sistem tarafından hesaplanıyor ve analiz edilebiliyor olması gerekmektedir.

MTTR (Arızaları giderme ortalama onarım süresi) :

Cihazların kolay onarılabilirliğini değerlendirmek için kullanılan bir parametredir. Dolayısıyla cihazların onarımı sırasında hizmet dışı kaldığı süreyi ifade eder. MTTR, önemli ölçüde cihazların parça ve modüllerinin kolay değiştirilebilmesi, arızaların teşhisi, müdahale süresi, arıza giderme süresi ve stokta yedek parça bulundurulması ile direkt alakalıdır.

MTBF (İki arıza arasındaki ortalama süre) :

Cihaz güvenilirliğini değerlendirmek için kullanılan bir parametredir. Cihazların arızalar arasında geçen etkin çalışmasının tahmini süresini gösterir. MTBF, uygulanan koruyucu bakımlar, cihazın karşı karşıya kaldığı hava şartları, yükseklik, kullanılan elemanların güvenilirliği ve kullanım süresi, tasarım özellikleri ve uygulandığı zaman yedekli çalışma gibi çeşitli şartlara bağlıdır.

DOWNTIME (Duruş Süreleri) :

Tanım olarak bir bileşenin görevini yapamaması anlamına gelmektedir. İş emirlerinde girilen duruş bilgilerinden elde edilen duruş sürelerinin analizidir. Duruş sürelerinin hesaplanmasını, bakım personelinin arızaya müdahale süresi, onarım için geçen süre, malzeme ya da yedek parça temini için geçen süreler direkt olarak etkilemektedir. Koruyucu bakım faaliyetlerinin artmasıyla arıza kaynaklı duruş sürelerinde azalma beklenmelidir.

Availability (Kullanılabilirlik oranı) :

Cihazların çalışma sürekliliğini ifade eder. Bu değerin artıyor olması sistemin çalışabilirliğinin ve güvenilirliğinin arttığını gösterir.

Kullanılabilirlik Oranı = MTBF * 100/ (MTTR + MTBF)

Dashboard (Gösterge Panosu) ;

Raporların çalışmasını beklemeden, sisteme girilen her anda, işlerin nasıl yönetildiği görülür; müdahale yapılması gereken yerler belirlenir.

Translate »