(Buttim) E Blok No : 1290 Kat :1
Osmangazi/Bursa
Pazartesi- Cuma 8.30 - 18.30
Çalışma Saatleri

Enerji yönetimGünümüz koşullarında enerji maliyetleri işletmelerin en önemli masraf merkezlerinden biri halini almıştır.  Bu durum etkin bir enerji yönetim uygulamasını gündeme getirmektedir.

Enerjiyi etkin kullanmak, enerji tüketim değerlerinin ve çevre şartlarının ölçülmesi ile mümkündür.   Tesis genelinde enerjinin nerelerde, hangi zamanlarda, nasıl bir yoğunlukta kullanıldığını çevre faktörleri ile birlikte analiz ederek gerçekleşen tüketimler ile birlikte değerlendirmek, tesisin daha sonraki dönemlerde enerji tüketimini analiz etmesini ve planlamasını sağlar.

Enerji Tanımları ve Fatura Takibi

Fatura grafikTesis dâhilinde kullanılan tüm enerji kaynaklarının sisteme tanıtılmasını içerir.  Elektrik, doğalgaz, su vb. enerji tipleri sisteme tanıtıldıktan sonra oluşturulan yapı içerisinde enerji sağlayıcı kurumlardan gelen fatura değerleri sisteme girilir.  Fatura üzerinde bulunan değerlerin tümü aktarılacağından, daha sonra  yapılacak olan gerçek sayaç okuma değerleri tesisteki tüm okumaların otokontrolünü sağlayacaktır.

Ölçüm Değerleri Girişi

Tesiste bulunan sayaçlar üzerinden alınacak olan değerler, yazılım içinde oluşturulmuş hiyerarşiye göre sisteme girilir.  Grafik destekli ara yüzler ile tüketimler tarih parametreleri uygulanarak kolayca izlenebilir.

Fatura Analiz ve Sorgulama

Enerji yönetimÖnceden hazırlanmış sorgu kütüphanesi, gelen faturaları farklı problemler açısından kontrol eder.  Sorguya konu teşkil edecek problemler düşük ve yüksek tüketimler, maliyet, birim fiyat, çift kayıt, normal dışı günler, unutulmuş faturalar gibi özetlenebilir.

Dönemsel yapılan analizlerde uygulanacak düzeltmeler parametrik değerlerdir.  Örnek olarak değişen enerji birim fiyatları ve hava sıcaklıkları verilebilir.

Yıllık Enerji Bütçeleri

Program  gerçekleşen ve tahmini değerler arasındaki sapmaları tespit ederek maliyetlerin ve kullanımların tarihsel verilerini tüm detayları ile kullanarak yıllık enerji bütçeleri oluşturur.

Enerji Planlama

Enerji planlamaEnerji tüketimini etkileyen hava koşulları da verimli enerji tüketimi için esas teşkil eder.  Program hava sıcaklıklarını da kayıt altına alınarak, enerji tüketimlerinin olması gereken düzeylerde olup olmamasını denetler.  Ölçülen değerler neticesinde enerji tasarruf fırsatları belirlenir.  Yıllar içinde oluşacak arşiv doğrultusunda etkin enerji yönetimi ve planlama için kaynak sağlanmış olur.

Ayrıca oluşan veritabanı sayesinde ileriye dönük tüketim miktarları hakkında da tahminlerde bulunulması mümkün olacaktır.

Enerji Yönetimi Kazançları

  • Doğru çalışmayan sayaçlardan kaynaklanan hatalar azaltılabilir,
  • Yanlış sayaç okumalarından kaynaklanan hatalar tespit edilebilir,
  • Tasarruflu tarife fırsatlarından yararlanılabilir,
  • Hatalı fiyat ve oranlar tespit edilebilir,
  • Su kaçaklarından doğan tüketimler fark edilebilir,
  • Olası mükerrer faturalandırmalar tespit edilebilir,
  • Tüketimlerde oluşan büyük farklar kolayca izlenebilir,

“ Sonuç olarak, etkin bir enerji yönetimi sayesinde kurumun enerji giderleri kontrol altına alınabilir.”

Translate »