(Buttim) E Blok No : 1290 Kat :1
Osmangazi/Bursa
Pazartesi- Cuma 8.30 - 18.30
Çalışma Saatleri

MTTR Nedir? Nasıl Hesaplanır? Nasıl Geliştirilir?

MTTR Nedir? Nasıl Hesaplanır? Nasıl Geliştirilir?

 • Posted by: Pbt Pro
 • Category: Bakım ve Onarım Yazılımı, CMMS, Genel, Haberler, kurumsal varlık ve bakım yönetimi, Makaleler, Pbt Pro

MTTR Nedir?

Ortalama tamir süresi (MTTR), bakım departmanları tarafından arızalı ekipmanın nedenini belirlemek ve düzeltmek için gereken ortalama süreyi ölçmek için kullanılan bir metriktir. Bakım ekibinin planlanmamış arızalara ne kadar hızlı tepki verebileceğini ve onarabileceğini gösteren bir anlık görüntü sunar. MTTR hesaplamasında, olayın başlangıcı ile ekipmanın veya sistemin tekrar çalışabilir hale geldiği zaman arasındaki süreyi dikkate alır.

Bu süreç aşağıdaki durumları içerir:

 •  Bakım teknisyenlerini bilgilendirme
 •  Sorunun teşhisi
 •  Sorunu giderme
 •  Ekipmanların yeniden montajı, hizalanması ve onaylanması
 •  Üretim için ekipmanı veya sistemi sıfırlama, test etme ve başlatma

MTTR formülü, yedek parçaların teslim süresini dikkate almaz ve planlı bakım görevleri veya kapatma işlemleri için kullanılmaz.

MTTR, bakımla ilgili olarak, verimliliği nasıl artıracağınızı ve planlanmayan arıza sürelerini nasıl düşüreceğinizi anlamak için iyi bir hesaptır. Bu nedenle verimliliği arttırır ve önemli tasarruf sağlar. Ayrıca onarımların neden normalden daha uzun sürdüğünü de vurgulamaktadır. Verimlilik açısından MTTR analizi, ekibinizin ekipmanı nasıl tedarik ettiği, bakımı planladığı ve bakım görevlerini nasıl ele aldığı hakkında bilgi verir.

MTTR reaktif bakım olarak kabul edilmesine rağmen, MTTR’ yi izlemek, önleyici bakım programınızın ve görevlerinizin ne kadar etkili ve verimli olduğuna dair bir bakış açısı sağlar. Örneğin, uzun onarım süresine sahip ekipmanın, arızaya neden olan altta yatan kök nedenleri olabilir. MTTR, arızaların temel nedenini araştırmaya başlamanıza ve sizi bir çözüme götürmenize yardımcı olabilir. Örneğin, MTTR’ nin belirli bir varlıkta arttığını fark ederseniz, bunun nedeni koruyucu bakım görevlerinin standartlaştırılmamış olması olabilir. Bir teknisyen, belirli bir parçayı yağlamasını söyleyen bir iş emri alabilir, ancak hangi yağı kullanacağını bilmez veya miktarı yanlış kullanırsa, başka ekipman arızalarına yol açabilir.

MTTR analizi, bir varlığın onarılması veya değiştirilmesi konusunda karar vermek söz konusu olduğunda da yararlıdır. Bir ekipmanın onarımı eskidikçe daha uzun sürer ve değiştirilmesi daha ekonomik olabilir. MTTR geçmişi, yeni ekipman veya sistemlerin yaşam döngüsü maliyetlerini tahmin etmeye yardımcı olmak için de kullanılabilir.

Ortalama Tamir Süresi ve Ortalama İyileşme Süresi

MTTR’ de “onarım” ve “kurtarma” ile birbirinin yerine kullanılan “R” kelimesini sık sık duyarsınız. İki terim arasındaki fark, iyileşme için ortalama süre hakkında konuşurken, sadece onarım süresini değil, onarım süresi artı test süresi ve normal çalışmaya dönme süresini de içerir. Birçok insan MTTR’ yi yukarıda yaptığımız gibi ikisini bir araya toplayarak tanımlar. İkisi arasında ayrım yapmanız gereken tek zaman bakım sözleşmeleri veya hizmet seviyesi sözleşmeleri (SLA’ lar) bağlamındadır. Bu şekilde, insanlar neyi ölçmeleri gerektiğini tam olarak bilebilirler.

 

MTTR Nasıl Hesaplanır?

Daha önce değindiğimiz gibi, MTTR formülü, planlanmamış toplam onarım süresinin toplam onarım sayısına (arıza) bölünmesidir. MTTR en sık saat olarak temsil edilir. Unutmayın, MTTR görevlerin sırayla ve eğitimli bakım personeli tarafından gerçekleştirildiğini varsayar.

MTTR = Planlanmamış toplam onarım süresi / Toplam onarım sayısı

Basit bir MTTR örneği şöyle görünebilir: bir iş gününde dört kez arızalanan bir pompanız varsa ve bu arıza durumlarının her birini onarmak için toplam bir saat harcarsanız, MTTR’ niz 15 dakika (60 dakika / 4 = 15 dakika) olacaktır. .

Başka bir örnek, 90 günlük bir dönemde 10 kesinti yaşayan bir varlığı içersin. Kesinti süreleri (varlığın üretime geri döndüğü zamanı algılama süresi) 24, 51, 79, 56 ve 12 dakikadır. Bu 90 günlük süre için MTTR 44 dakikadır. Bu, sorunun tespit edilmesi ile varlığın geri kazanılması arasındaki ortalama süredir.

MTTR’ yi hesaplarken akılda tutulması gereken iki varsayım vardır:

 •  Genellikle, her arıza örneği önem derecesine göre değişir, bu nedenle bazı arızaların onarılması günler gerektirirken, diğerleri sadece birkaç dakika sürebilir. Bu nedenle, MTTR size ne bekleyeceğinizin bir ortalamasını verir.
 • Hesaplamalar, onarımların standart prosedürleri izleyen, yetkili ve uygun şekilde eğitilmiş bakım personeli tarafından yapıldığı varsayılarak yapılır.

Bilinmesi gereken bir diğer nokta ise, değişkenlerin farklılığı ve sayısı nedeniyle tesisinizin MTTR’ sini başkalarının ölçümleriyle karşılaştırmak neredeyse imkansızdır. MTTR, analiz ettiğiniz varlık türü, yaşı, kritikliği, bakım ekibi eğitimi vb. gibi birçok faktöre bağlıdır.

 

MTTR ve MTBF Fark Nedir?

Onarılabilecek sistem veya ekipmanla uğraşırken, MTTR ve MTBF, iki farklı ölçüttür ve maliyetli arıza sürelerine yol açabilecek arızalara bakılırken karşılaştırılır. Peki, ikisi arasındaki fark nedir? Arızalar arasındaki ortalama süre (MTBF), bir makine parçasının normal çalışma saatleri boyunca meydana gelen arızaları veya bir ekipmanın kesintisiz olarak ne kadar süre çalıştığı arasındaki sürenin bir tahminidir. Bir varlığın çalıştığı toplam süreyi (çalışma süresi) alıp aynı zaman diliminde meydana gelen arıza sayısına bölerek hesaplanır.

MTBF = Toplam çalışma süresi / Arıza Sayısı

MTBF analizi, bakım departmanlarının arızalar arasındaki sürenin nasıl azaltılacağı konusunda strateji geliştirmesine yardımcı olur. MTBF ve MTTR birlikte çalışma süresini belirler. Bir sistemin bu iki metrikle çalışma süresini hesaplamak için aşağıdaki formül kullanılır:

Çalışma zamanı = MTBF / (MTBF + MTTR)

Şu senaryoyu inceleyin: Sisteminizin 40 saat açık ve çalışır durumda olması gerekiyor, ancak bu saatlerin 28’inde çalışmıyor. Sadece 14 saat boyunca çalışır durumda ve toplam beş arıza oluştu. Çalışma süresi formülünü kullanarak, önce 40-28 / 5 = 34.4 alarak MTBF hesaplanır. Daha sonra,        28/5 = 5.6 alarak MTTR hesaplanır. Sonuç olarak, çalışma süresini hesaplamak için formülümüz şöyle gerçekleşir:

34,4 / (34,4 + 5,6) = 0,86 (% 86)

 

MTTR Nasıl Geliştirilir?

MTTR önemli bir performans göstergesi (KPI) olarak görülmektedir. Bu nedenle, bakım ekipleri onu geliştirmek için daima çaba göstermelidir. MTTR’ yi azaltmanın faydaları ise oldukça açıktır. Daha az duruş süresi, istikrarlı üretim, mutlu müşteriler ve azaltılmış bakım maliyetleri anlamına gelir. Peki, kuruluşunuzun MTTR’ sini iyileştirmek için atabileceğiniz bazı adımlar nelerdir? Başlamak için en iyi yer, MTTR’ nin dört aşamasını anlamak ve her birini azaltmak için adımlar atmaktır.

 1. Tespit –arızanın oluştuğu andan teknisyenin bu sorunun farkına vardığı zamana kadar geçen süre. Kablosuz sensörler ve alarm sistemleri gibi şeyler MTTR’ nin tanımlama süresini kısaltmanın önemli bir yoludur.
 2. Bilgi –arızanın tespit edilmesinden sonraki ancak onarım başlamadan önceki süre. Sorunu bulmak veya teşhis etmek genellikle MTTR’ nin en çok zaman alan kısmıdır.
 3. Düzeltme –Sorunun gerçekte çözülmesi için geçen süre. Bir sorunu çözmek için gereken süreyi azaltmak, sorunu çözmekle görevli iyi eğitimli teknisyenlere rehberlik etmek için prosedürlerin standartlaştırılmasıyla gerçekleştirilebilir.
 4. Doğrula –uygulanan düzeltmenin gerçekten çalıştığından emin olmak için geçen süre. Gerçek zamanlı izleme sistemi, düzeltmenin çalıştığını göstermek için hızlı bir şekilde veri ve rapor toplamak için yararlı bir araçtır.

Hatanın nedenini teşhis etmek MTTR’ nin en çok zaman alan yönüdür. Aslında, MTTR’ nin yüzde 80’i, varlığın veya sistemin başarısız olmasına neyin sebep olduğunu bulmak için harcanmaktadır. Bakım çizelgeleri, onarılan / değiştirilen bileşenler ve ekipman izleme yazılımlarından gelen bilgiler ile makine tarihçesinin incelenmesi, yönetilmesi ve kayıt altında tutulması, olası arıza nedenlerini hızla daraltmak için hayati öneme sahip olacaktır. Bir arıza senaryosunda, telefon görüşmeleri yapılırken, toplantılar çağrılırken ve yanlış tanılamalar yapılırken kritik zaman kaybedilir ve bu da başarısız olan onarımlara yol açar.

PBT PRO Bakım Yönetim Sistemi, uygun kayıtlara ve varlık geçmişine sahip olduğu için hataya katkıda bulunmuş olabilecek tüm nedensel faktörleri hızlı bir şekilde incelemenize olanak tanır. Yönetim, makinenin sürekli olarak bakımı yapılıp yapılmadığını görmek için bakım takvimine bakabilir, makinenin en son ne zaman bir parçanın onarıldığını veya değiştirildiğini görebilir ve söz konusu makinenin geçmişte nerede sorun yaşadığını kontrol edebilir.

Eğitim ve Prosedürler

Ayrıntılı yazılı prosedürler tüm bakım personeline sağlanmalı ve onarım konusunda deneme ve yanılma riskini azaltmak için tam olarak takip edilmelidir. Prosedürler, teknisyenlere bir sorunu düzeltmek için gereken süreyi en aza indirmeye yardımcı olan yapılandırılmış bir dizi eylem sunar.

Teknisyenleriniz ekipmanınızı onarmak için gereken doğru beceri seti ile düzgün bir şekilde eğitilmemişse, dünyadaki hiçbir dokümantasyon ve ön planlama MTTR’ nizi azaltmaya yardımcı olmaz. Sürekli eğitim çalışmaları uygulamak ve bunları ekiple paylaşmak hayati önem taşır.

 • Tek noktadan dersler, tek noktadan kısa, görsel derslerdir. Belirli sorunları ve bunların nasıl düzeltileceğini göstererek işe özgü bilgi ve becerileri geliştirmeyi amaçlamaktadırlar. Tek noktadan dersler güvenlik, temel bilgi, iyileştirme veya sorun alanları ile ilgilenebilir. MTTR’ yi azaltmaya yardımcı olmak için, gerçekleşmekte olan bir arıza veya sahte bir denemede gerçek arıza senaryoları ile çalışmak için kullanılabilir.
 • Nüks matrisleri, bir arıza analizi tamamlandığında ve karşı önlemler uygulandığında ilgili arızalar takip edilmelidir. Ekibinizin bir tekrarlama matrisinde gösterilen arıza eğilimlerini anladığından emin olmak, aynı arızanın tekrarlanıp tekrarlanmadığını veya arıza gerçekleşmeden nasıl tespit edileceğini öğrenmelerine yardımcı olur.

Yedek parçalar

MTTR formülü genellikle yedek parçalar için teslim süresini dikkate almasa da, yedek parçaların kullanılabilirliğinin MTTR’ yi nasıl etkilediğini kabul etmek önemlidir.  “Yedek parçaların zamanında bulunabilirliği bakım görevlerinin süresini etkiler”. Gerektiğinde ekipmanı uygun şekilde tedarik etmeden, bakım personeli için bakım yapmak zorlaşır. Yedek parçaların bulunmaması ve bunların nerede bulunacağı bilgisinin olmaması, bakım yapılması gerektiğinde MTTR’ yi olumsuz etkiler. Organize yedek parça envanterine sahip olarak MTTR’ yi en aza indirmeye yardımcı önemli bir yaklaşımdır.

 • İşlevsel bir konum yapısı derleyin: Bu adım, konumlarına veya hiyerarşiye göre bir bakım görevinin gerçekleştirileceği yere göre tesis ekipmanlarının bir listesini derlemeyi içerir.
 • Ekipman envanterini derleyin: Tesisin tasarımına dayanarak, ekipmanın bir envanterini bir araya getirin.
 • Bir adlandırma ve kodlama standardı geliştirin: Bu, bakım teknisyenlerinin stokları bulup bakım yapabilmeleri için önemlidir. Bu, her seferinde doğru yedek parçaların sipariş edilmesini ve saklanmasını sağlar.
 • Yedek parçaların kritiklik değerlendirmelerini yapın: Eldeki her bir yedek parça, her bir ekipmanın bakım stratejisini desteklemedeki kritikliğine göre değerlendirilmelidir.
 • Envanteri kesinleştirme: Önceki adımlar tamamlandıktan sonra, kesinleşmiş bir envanter listesi hazır bulundurulmalı ve herkes tarafından kolayca erişilebilir olmalıdır.
 • Bir depolama standardı geliştirin: Parçaların kalitesinin bozulmamasını sağlamak için her yedek parça için orijinal ekipman üreticisi (OEM) önerilerini uygulayın.
 • Kalite güvencesi: “Hazır” olarak depolanan ürünlerin doğru standartları karşıladığından emin olun. Kontrol edilmeyenler için ayrı bir depolama alanında saklayın. Depolama alanına iade edilen yedek parçaların kalitesi kontrol edilmelidir.
 • Denetimler: Denetim, sisteminizin düzgün çalışmasını ve değer katmasını sağlar. Denetim ekibi depolama / depo yöneticisi, bakım amiri ve planlamacılardan oluşabilir.

Teknoloji

Bir kuruluşun MTTR’ sini azaltması için belki de en iyi şans modern izleme teknolojilerini uygulamaktır. Bir akıllı telefon veya tablet aracılığıyla yapılan yerinde veya uzaktan izleme, sisteminizin nasıl performans gösterdiğine dair 7/24 bir bakış sağlar. Bu gerçek zamanlı veriler, MTTR gibi metrikleri izlemek için kullanılabilir ve tesis mühendislerinin önleyici bakım planları tasarlamasına ve önceden arıza planlamasına izin verir.

PBT PRO Bakım Yönetim Sistemi gibi modern bilgisayarlı bakım yönetim sistemleri (CMMS), üst düzey arıza istatistiklerini izlemek için kullanılan, bakım için harcanan çalışma saatleri, arıza sayısı ve çalışma süresi gibi verileri kolayca izlemenize yardımcı olur. CMMS sizin için otomatik olarak MTTR ve MTBF hesaplar. Bir ekipman arızalandığında ve teknisyenlere bir iş emri göndermeden önce önceki verileri analiz etmenizi sağlar. Arıza meydana gelmeden önce varlığın çalışma durumu gibi arıza verileri ve CMMS’ nizden geçmiş onarım verileri onarımları yönlendirmek için kullanılabilir. Başka bir deyişle, PBT PRO, MTTR’ nin en uzun süren kısmı olan teşhis aşamasını büyük ölçüde azaltabilir.

Author: Pbt Pro

Bir cevap yazın

Translate »